Brugervejledning

Montering af loftkrog

Krogen monteres i loftet hvor Bodyshower ønskes opstillet.

De mest forekommende lofttyper er :

A.     Pudsede lofter
B.     Sænket loft med gips eller træbeklædning
C.     Betonloft
2.     A – pudsede lofter

( Oftest i ældre boliger)

Loftet består af et lag puds på ca.2 cm. Under pudset er der halm eller hønsenet, som sidder fæstnet på et lag brædder.

 1
3.     Krogen skal fastgøres forsvarligt. Dvs., at den skal skrues fast i brædderne oppe under

pudslaget. Træk godt i krogen for at sikre dig, at den sidder ordentlig fast.

 2
4.     Krogen må ikke skrues ind i det mellemrum, der er imellem loftsbrædderne.  3
5.     B- Sænkede træ- eller gipslofter

(Oftest i ældre bebyggelser, hvor der tidligere var højt til loftet)

Krogen skrues op i træskelettet, som loftbeklædningen er fastgjort på.

Krogen må ikke skrues i, hvor der kun er gipsplade eller træbeklædning uden træskelet.

 4

 

 

6.     C- Betonlofter

Oftest i nyere bebyggelser.

Loftet er støbt i beton. Der skal bores et hul med en slagboremaskine. Hullet bores med et 10mm bor.

I hullet indsættes den medfølgende 10mm rawplug. Derefter skrues krogen i.

 5
Montering af combikobling på vandhanen

Udvendigt gevind

7.    Vandhane med udvendigt gevind :

På vandhanens munding sidder et vandfilter.

 7
8.     Vandfilteret skrues af, evt med en tang.  8
9.   Den medfølgende nippel med indvendigt gevind skrues på vandhanens udvendige

gevind.

 

 9
10.   Combi-(dobbelt) koblingen kan nu klikkes på niplen.

 

Obs. Der må ikke åbnes for vandet før strømmen er tilsluttet, og pumpen kører.

         Vi foreslår, at niplen til Combikoblingen altid er skruet fast på vandhanen.

 

 10

 

 

Indvendigt gevind

11.    Vandhane med indvendigt gevind:

         På vandhanens munding sidder et vandfilter.

 11
12.   Vandfilteret skrues af, evt. med en tang.  12
13.   Den medfølgende adapter med udvendigt gevind, skrues ind i vandhanens indvendige

gevind.

 13
14.   Den medfølgende nippel med indvendigt gevind skrues på omformerens udvendige

gevind.

Combi (dobbelt) koblingen kan nu klikkes på niplen.

 

Obs. Der må ikke åbnes for vandet før strømmen er tilsluttet, og pumpen kører.

        Vi foreslår, at niplen til Combikoblingen altid er skruet fast på vandhanen.

 14
Før badet
15.   Bodyshower bæres hen,  hvor den skal opstilles. Den lægges derefter med

ophængsbøjlen opad.

Da der kan dannes kondens mellem gulv og bunden, anbefales det at lægge et tæppe

under Bodyshower.

 15
16.   Bodyshower’s top løftes, og det er nu muligt at tage slangerne ud.

Lynkoblingen på slangen til vandtilførslen kobles på toppens tilslutningsnippel.

 16
17.  Herefter monteres karabinhagen med kæden i ophængsbøjlen på toppen.  17
18.   Bodyshower’s top løftes nu op, så kæden kan fastgøres på krogen i loftet.

Højden justeres ved at sætte et udvalgt kædeled på loftskrogen.

(Speciel rullehejs kan bestilles hos Bodyshower som ekstraudstyr)

 18
19.  Der sidder tre slange koblinger på ydersiden af kabinens bund.  19
20.   På koblingen til venstre tilsluttes slangen fra kabinens top.

Den fører vand til brusehovedet og håndbruseren.

 20
21.   På koblingen i midten tilsluttes slangen, der leder vandet bort fra Bodyshowers afløb.

Vandet pumpes over i vasken og dennes afløb .

 21
22.   På koblingen til højre tilsluttes den slange , der fører vandet fra vandhanen over til

Bodyshower.

 22

 

23.  El-ledningen der er placeret på siden af brusebunden, trækkes over til en stikkontakt.  23
24.   Bodyshower skal placeres mindst 3 m fra den anvendte stikkontakt. Pumpen starter når

der tændes for strømmen.

Obs.  Der må ikke åbnes for vandet, før pumpen kører.

 24
25.   Brusehovedet monteres på gevindet lodret nederst på omskifteren, der er monteret ved

siden af lampen på toppen indvendig i Bodyshower. Håndbruseren monteres på gevindet

til venstre på omskifteren. Brusehovedet vendes bort fra åbningen.

 25
Bad i Bodyshower
26.   Lynlåsen lukkes så åbningen er så lille, at vandet ikke stænker ud af Bodyshower når

vandet åbnes.

Obs.  Der må ikke åbnes for vandet, før pumpen kører.

 27
27.   Du kan nu åbne for det varme vand og justere temperaturen med koldt vand.  27
28.   Lynlåsen åbnes, så du kan komme ind i Bodyshower.

        Obs. Pas på ikke at falde i forhænget ved ind og ud stigning.

 28
29.   Det anbefales, lukke lynlåsen under badning, så vandet ikke stænker ud af Bodyshower.  29

 

30.   Bodyshower ventileres gennem ventilationsåbningerne i toppen af Bodyshower.  30

 

 

Efter badet

 

31.   For at undgå at vandet stiger i bunden og løber ud på gulvet, skal afløbsristen samt

hårfilteret i bunden af Bodyshower renses omhyggeligt efter hvert bad.

Obs. For at undgå kalkaflejringer i bunden af bodyshower, skal den efter hvert bad  

        aftørres med en klud.

 32
32.   Når bunden er pumpet fri for vand kan du slukke for strømmen til pumpen.

 

 33
33.   Obs. Husk at placere plastikbakken under afløbsslangen.

Den midterste tykke afløbsslange kobles af niplen i åbningen på siden af bunden.

Slangen løftes op, så vandet i slangen kan løbe ud i vasken via Combikoblingen.

Herefter kobles vandtilførsel slangen til højre ligeledes af.

 

 34
34.   Combikoblingen kobles fra niplen på vandhanen.  35
35.   Slangerne monteret på Combikoblingen rulles sammen og lægges i bunden af

Bodyshower. Der er stop ventiler på den tynde slange, så vandet kan ikke løbe ud af

Den. Den tykke afløbsslange skal dog altid tømmes.

 36
 

36.   Efter brug skal el-ledningen føres tilbage gennem hullet i siden af Bodyshowers bund.

Stikket trykkes på plads i hullet.

 

 37
Sammenpakning af Bodyshower
37.   Bodyshowers top sænkes og tilløbsslangen til brusehovedet kobles fra niplen i toppen.

Herved tømmes brusehovedet for vand. Det er hensigtsmæssigt at lade pumpen køre.

 

38
38.   Når bunden er pumpet fri for vand kan du slukke for strømmen til pumpen. Bunden bør

efterfølgende tørres af med en klud for at undgå kalkaflejringer.

 

 39

39.   Obs. Husk at placere plastikbakken under afløbsslangen.

Den midterste tykke afløbsslange kobles af niplen i åbningen på siden af brusebunden.

Slangen løftes op, så vandet i slangen kan løbe ud i vasken via Combikoblingen.

 40
40.   For at tømme pumpen for det sidste vand løftes bunden på skrå. Resterende vand tørres

op med en klud.

 41
41.   Slangen til vandtilførsel og slangen til Bodyshower’s top kobles af niplerne i åbningen på

bunden.

 42

 

 

42.   Combikoblingen kobles fra niplen på vandhanen.  43
43.   Slangerne rulles sammen og lægges i bunden af Bodyshower. Der er stop ventiler på de

tynde slanger, så vandet kan ikke løbe ud af disse. Den tykke afløbsslange skal dog altid

tømmes.

 44
44.   El-ledningen føres tilbage gennem hullet i siden af Bodyshower’s bund.

Stikket trykkes på plads i hullet.

 45
45.   Toppen kan tages ned, når bruseforhænget er tørt. Ophængsbøjlen på toppen tages af

karabinhagen på kæden fra loftkrogen.

 46
46.   Forhænget foldes ned i bunden og toppen sætte på plads i bunden.

       Obs. Vær opmærksom på at forhænget ikke kommer i klemme mellem top og bund.

 

 47
47.   Din Bodyshower kan nu bæres hen, hvor den skal opbevares.  48
General info
El-tilslutning

Bodyshower må kun tilsluttes elektriske installationer forsynet med HFI-relæ. Bodyshower skal tilsluttes vekselstrøm på 220-240 V / 50 Hz.

Alle elektriske installationer i Bodyshower er dobbeltisoleret (Klasse II ) og kræver ikke jordforbindelse.

Bodyshower må ikke benyttes, hvis den elektriske ledning er slidt eller beskadiget. Ledningen må ikke trækkes henover eller omkring skarpe genstande.

Sluk altid for strømmen ved kontakten før stikket tages ud.

Efter brug skal el-ledningen altid føres tilbage i ledningsrummet, og stikket trykkes på plads ind i hullet.

Vand- og afløbstilslutning

Fast tilslutning med rør er ikke tilladt. Tilløbs- og afløbsslangerne må hverken skilles ad eller forlænges, da typegodkendelsen derved bortfalder. Begge slanger skal ligge frit, så der ikke opstår knæk, der lukker for vandgennemstrømning.

Opstilling

Bodyshower placeres på et plant, stabilt gulv støttende på dupperne i bunden. Sørg altid for at have et tæppe eller lignende i mellem Bodyshower og det direkte trægulv.

Der skal forefindes forskriftsmæssigt el, vand og afløbsinstallation.

Bodyshower må ikke placeres over et gulvafløb eller på en sådanne måde, at større mængder fugtighed kan trænge ind i Bodyshower. Bodyshowers bund skal stå vandret.

Placeres Bodyshower tæt på en væg, må forhænget ikke klæbe op ad væggen.

Ved badning i rum, hvor vægbeklædningen ikke er til vådrum, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning.

Det anbefales at Bodyshower placeres tæt på væg eller i et hjørne, så væggene kan benyttes som støtte i tilfælde af overbalance.

Generelt

Lad aldrig børn eller personer, der ikke er bekendt med anvisningerne i brugen, benytte Bodyshower uden opsyn.

Toppen i Bodyshower kan sænkes så den er justeret i højden til et barn. Børn må ikke efterlades uden opsyn i Bodyshower.  Lynlåsen bør ikke lukkes til, når børn benytter badet.

For gangbesværede og personer, der har svært ved at holde balancen, sker benyttelse af bodyshower på eget ansvar.

Bodyshower er ikke udformet til badning af hunde, katte og andre dyr. Sker det alligevel er det på eget ansvar.

Bodyshower må ikke benyttes, hvis de er træt, syg eller under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin.

Bodyshower er beregnet til én person. Maksimal vægtbelastning 120 kg.

Rengøring og vedligeholdelse

Bodyshower er let at rengøre og vedligeholde.

Rengøring

Forhænget kan maskinvaskes. Bunden og toppens lakerede overflader, samt kromdele rengøres med baderums antikalk rengøringsmiddel, som sprøjtes på og tørres af med en klud.

Toppen og bundens lakerede overflader kan påføres lidt autovoks. Dette bevarer lakken og beskytter mod kalkaflejringer.

Rengøres og vedligeholdes bodyshower ofte, holdes den flot og pæn i mange år.

Brug aldrig skurepulver eller ridsende svampe.

Der må ikke hældes hårblegemiddel, syre, benzin, rensemiddel, afløbsrens og lignende i Bodyshowers afløb.

Vedligeholdelse

Hvis bruseren begynder at dryppe eller vand løber fra under brug skal den lokale VVS-mand tilkaldes.

De må ikke selv reparere Bodyshoweren. Lad den lokale VVS-mand gøre det for dem.

Frostsikring

Ved opbevaring eller placering på steder med risiko for frost skal det sikres, at der ikke er vand i slanger, pumpe og afløbsrør.

Om badeforhæng

Før badning kontrolleres det at forhængets burretape og gribebåndskant er fastgjort hele vejen rundt i top og bund.

Et væsentligt led i Bodyshowers funktion er forhæng og lynlås. Ved ind- og udstigning af Bodyshower skal du derfor være opmærksom på at forhænget ikke beskadiges.

Vask af forhæng

Før vask af forhænget skal de rustfrie stålstivere tages ud. Forhænget vaskes ved maksimum 40 ° C. Forhænget skal hænges til tørre.

Forhænget tåler hverken tørretumbler eller strygning. Hvis forhænget er krøllet, retter det sig ud under brug.

Forhænget må ikke renses kemisk.

Ved sammenpakning af Bodyshower skal forhænget være tørt, og du skal være opmærksom på at det ikke kommer i klemme mellem toppen og bunden.

Udskiftning af forhænget

De rustfrie stålstivere føres ud gennem sejl-ringene i de tværgående kanaler, der er syet på indersiden af forhænget.

Herefter tages forhænget af top og bund. Forhænget er fast holdt i top og bund med burretape og kan let taget af og på.

FQA

Der kommer ikke noget vand ud af bruseren.

Kontroller at der er åbnet for vandhanen.

Er der tændt for strømmen til pumpen?

Er alle slanger koblet rigtigt på?

Kontroller at der ikke sidder fremmedlegemer i slangernes åbninger eller brusehovedets nippel, idet det kan forhindre vandgennemstrømning.

Der kommer kun lidt vand ud af bruseren.

Kontroller, om filtret i niplen på vandhanen er kalket til.

Er vandhanen helt åben?

Er der normalt vandtryk i de øvrige vandhaner i ejendommen?

Vandtemperaturen svinger.

Hvis vandtrykket er meget stort, kan det være nødvendigt at begrænse vandtrykket ved at lukke halvt for de vandafbrydere ( balufikser), der er monteret på vandrørene under vasken.

Vandet pumpes langsomt ud så vandstanden stiger i karret..

Kontroller, at afløbsrist og det ovenpå liggende hårfilter ikke er stoppet til af hår, sæbe eller voks rester m.v.

Kontroller, om afløbsslangen er tilstoppet. Tilstoppet afløbsslange renses ved at afmontere nippel/kontraventil fra afløbsventil med to svensknøgler.

El-ledningen har sat sig fast inde i bunden.

Er ledningen svær at trække ud, kan den have filtret sig sammen inden i bunden. Prøv at trække den sammenfiltret ledning forsigtigt ud af hullet.

Sørg altid for, at ledningen ikke er snoet, når bruseren pakkes sammen.

Kan pumpen tåle at køre uden vand.

Ja – i et begrænset tidsrum.

Svar på spørgsmål fås på tysk og engelsk på telefon: 0045 70 26 60 20, og mobiltelefon på: 0045 20 63 46 08.

Garanti bestemmelser

Køb af Bodyshower er reguleret af almindelig køberetslige bestemmelser, med mindre andet er beskrevet  i denne Brugervejledning.

Ved garantidækning skal faktura fremvises.

Bodyshower må kun bruges på de måder og til de formål, som er beskrevet i denne Brugervejledning.

Garantien dækker ikke:

Såfremt Bodyshower ikke er anvendt i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning.

Bodyshower, der er brugt til udlejning.

Direkte eller indirekte fejl, som helt eller delvis skyldes reparationer eller modifikationer, der ikke er udført af Bodyshower.

Ingen erstatning til:

Følgeskader som følge af slid og ælde.

Skader som følge af mangelfuld vedligeholdelse.

Skader, der ikke kan henføres til almindelig garantiforpligtigelser.

Skader på vægge som følge af fejlplacering.

Skader som følge af fugt.

Skader på f.eks. gulve og tæpper som følge af vandspild ved, at forhænget har været åben under badning, eller at forhængets burretape / gribebåndskant ikke er fastgjort hele vejen rundt i top og bund.

Skader som følge af tilstoppet afløb, pumpe og slanger.

Skader på andre personer eller deres ejendele i forbindelse med brugen af Bodyshower.

Tekniske specifikationer

Vægt:                                               19 kg.

Mål sammenpakket

Højde:                                              22 cm.

Diameter:                                        64 cm.

Mål opstillet

Maxhøjde indvendig:                    195 cm.

Maxhøjde udvendig:                     224 cm.

Top og bund

Pulverlakeret galvaniseret stål.

Skridsikre belægning i bund.

Bruseforhæng

100 % polyuretan.

Fastgjort med burretape.

Højde:                                              200 cm.

Slanger

Polyamidomflettet EPDM

Længde:                                          250 cm. og 280 cm.

Temperatur max.:                          100° C

Arb. tryk:                                          25 bar.

Sprængtryk:                                    85 bar.

Fittings

Forkromet messing

Bøjle og udluftningsventiler

Rustfrit stål.

Pumpe

Spænding:                                      220-240 V / 50 Hz.

Elforbrug:                                        0,25 A.

Effekt:                                              40 W.

Kapacitet:                                        34 l/min.

Isoleringsklasse:                            F.

Beskyttelsesklasse:                       II.

Afløbskapacitet:                                                          10 l/min.

Magnetventil:

Spænding:                                      220-240 V / 50 Hz.

Elforbrug:                                        13 A.

Effekt:                                              8,5 W.

Isoleringsklasse:                            F.

Beskyttelsesklasse:                       II.

Tæthedsklasse:                             IP65.

Adresse:                                         Bodyshower

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Danmark

Serivcetelefon:                             0045 70 26 6020

Hjemmeside:                                www.bodyshower.com

E-mail:                                            mail@bodyshower.com